ภาพกิจกรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซือตู้เย็น แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซือตู้เย็น แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดเขาแก้ว ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ วัดเขาแก้ว ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดเขาแก้ว ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ วัดเขาแก้ว ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา (1)
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณฉวีวรรณ จันทร์สุขศรี สังกัดโรงพยาบาลศรีบรรพตวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณฉวีวรรณ จันทร์สุขศรี สังกัดโรงพยาบาลศรีบรรพต (1)
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณสุทธิพงค์  รักษ์พันธ์ สังกัดโรงพยาบาลควนขนุนวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณสุทธิพงค์ รักษ์พันธ์ สังกัดโรงพยาบาลควนขนุน (2)
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณกลิ่นสุคนธ์ แสงขาว สังกัดโรงพยาบาลศรีบรรพตวันที่ 24 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณกลิ่นสุคนธ์ แสงขาว สังกัดโรงพยาบาลศรีบรรพต (1)
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสนันสนุนเพื่อการดำรงชีพสมาชิก แก่ คุณสุวรรณพร จีระพันธ์ สังกัดโรงพยาบาลเขาชัยสนวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสนันสนุนเพื่อการดำรงชีพสมาชิก แก่ คุณสุวรรณพร จีระพันธ์ สังกัดโรงพยาบาลเขาชัยสน (1)
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณปิยะมาศ เดิมหลิ่มเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แก่ คุณปิยะมาศ เดิมหลิ่ม (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซือเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุงสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดซือเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมวางพวงหรีด งานศพคุณแม่ คุณประจวบ รามณีย์  ประธานกรรมการสหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมวางพวงหรีด งานศพคุณแม่ คุณประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ (1)
หน้า 6 จาก 12