ภาพกิจกรรม - พิธีเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดที่ 27 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 
จำนวนที่จะแสดง