ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่ง นิติกร
2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2563
3 ขอเชิญสมาชิกร่วมโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี2561-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564
4 เอกสารประกอบการอบรมโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 หัวข้อ"การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ"
5 ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติและเอกสารประกอบในการขอปรับโครงสร้างหนี้
6 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครสมาชิก การชำระค่าธรรมเนียมและค่าหุ้นแรกเข้า
7 ขอเชิสมาชิกร่วมโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563
8 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
9 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการป้องกันแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
10 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง งดซื้อหุ้นพิเศษชั่วคราว

หน้า 1 จาก 26