ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 ประกาศ! เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษไม่เกิน 65 ปี
22 แจ้งสมาชิกทบทวนสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน ATM เพื่อทำสัญญาใหม่
23 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง สหกรณ์หยุดทำการ
24 ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารรณสุขพัทลุง จำกัด
25 คำสั่ง สหกรณ์ฯที่4/2562 เรื่องแต่งตั้งมอบหมายคณะกรรมการการให้บริการสมาชิกสหกรณ์
26 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคม ฌกส. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด
27 ประกาศ สหกรณ์ เรื่อง ผลการเปิดซองเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561
28 คำสั่ง สหกรณ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการเลือกตั้ง ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
29 ประกาศ สหกรณ์เรื่อง การให้เช่าพื้นที่ชำหน่ายสินค้าในวันประชุมใหญ่ 2562
30 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2561

หน้า 3 จาก 24