ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการ จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

img_1051
img_1052
img_1054
img_1056
img_1059
img_1060
img_1062
img_1063
img_1064
img_1070
img_1072
img_5935
img_5938
img_5939
img_5940
img_5941
img_5942
img_5943
img_5944
img_5945
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 5