ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการ จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

img_5972
img_5973
img_5975
img_5976
img_5977
img_5978
img_5979
img_5980
img_5981
img_5983
img_5985
img_5986
img_5988
img_5990
img_5993
img_5994
img_5997
img_5998
img_6000
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 5 จาก 5