ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการ จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

img_5946
img_5947
img_5948
img_5949
img_5950
img_5952
img_5953
img_5954
img_5955
img_5956
img_5958
img_5960
img_5961
img_5962
img_5963
img_5964
img_5965
img_5969
img_5970
img_5971
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 4 จาก 5