ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการ จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

img_0988
img_0989
img_0990
img_0991
img_0992
img_0993
img_0999
img_1003
img_1004
img_1005
img_1006
img_1007
img_1008
img_1009
img_1010
img_1011
img_1012
img_1013
img_1014
img_1015
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 5