ภาพกิจกรรม - โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการ จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

img_1016
img_1017
img_1018
img_1019
img_1020
img_1021
img_1022
img_1024
img_1027
img_1028
img_1031
img_1032
img_1033
img_1040
img_1041
img_1042
img_1043
img_1044
img_1049
img_1050
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 5