ภาพกิจกรรม - โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 ใน “หัวข้อ การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ และการทำเกษตรอินตรีย์”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง นำโดย คุณประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการชุดที่ 25 จัดอบรมโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 ใน “หัวข้อ การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ และการทำเกษตรอินตรีย์” ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี

 63__105
 63__107
 63__109
 63__111
 63__113
 63__114
 63__115
 63__116
 63__118
 63__119
 63__120
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 5 จาก 5