ภาพกิจกรรม - โครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 ใน “หัวข้อ การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ และการทำเกษตรอินตรีย์”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง นำโดย คุณประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการชุดที่ 25 จัดอบรมโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่สมาชิกและครอบครัว ประจำปี 2563 ใน “หัวข้อ การทำธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ และการทำเกษตรอินตรีย์” ณ ห้องประชุมโรงแรมชัยคณาธานี

 63__9
 63__10
 63__11
 63__12
 63__14
 63__16
 63__22
 63__23
 63__25
 63__26
 63__27
 63__28
 63__29
 63__30
 63__31
 63__32
 63__33
 63__34
 63__35
 63__36
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 5