ภาพกิจกรรม - โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมซันไรส์ รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

img_4636
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 3