ภาพกิจกรรม - โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมซันไรส์ รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

img_1169
img_1170
img_1173
img_1177
img_1178
img_1179
img_1180
img_1181
img_1183
img_1184
img_1186
img_1187
img_1189
img_1190
img_1191
img_1193
img_1198
img_1218
img_1220
img_1229
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 3