ภาพกิจกรรม - โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ปี 2561-2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมซันไรส์ รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

img_1230
img_1232
img_1233
img_1234
img_1237
img_1239
img_1242
img_1244
img_1246
img_1247
img_1251
img_1252
img_1260
img_1263
img_1266
img_1271
img_4630
img_4632
img_4633
img_4635
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 3