ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
311 รับสมัคร ประธานกรรมการ และ กรรมการประจำหน่วย วันที่ 4 – 18 มกราคม 2556
312 ประกาศ : เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2556
313 ประกาศ : การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
314 ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รอบที่ 1/2556
315 เปิดรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) รอบ 5/2555
316 เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท. และ สส.ชสอ. รอบ 4/2555
317 สมาชิกสหกรณ์ฯตั้งแต่เลขที่สมาชิก 00002– 01594 ยื่นแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
318 ประกาศ : แต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษา
319 ประกาศ : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจ้าง
320 ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ แก่สมาชิก

หน้า 32 จาก 33