ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
211 ประกาศ : เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและเงินบำรุงรายปี สำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2556
212 ประกาศ : การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
213 ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รอบที่ 1/2556
214 เปิดรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) รอบ 5/2555
215 เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสธท. และ สส.ชสอ. รอบ 4/2555
216 สมาชิกสหกรณ์ฯตั้งแต่เลขที่สมาชิก 00002– 01594 ยื่นแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
217 ประกาศ : แต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษา
218 ประกาศ : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจ้าง
219 ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ แก่สมาชิก
220 ประกาศ : รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการการดำเนินการประจำหน่วย ชุดที่ 17

หน้า 22 จาก 23