[กระดานสนทนา]

เข้าระบบ
คำแนะนำและข้อตกลงการโพสข้อความในเว็บไซต์   โดย  เมื่อ 2012-06-06 22:28:30
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ความเป็นธรรมให้เกิดก.. 2018-09-28 13:03:47 
สิทธิชัย ชูประดิษฐ์

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : ความเป็นธรรมให้เกิดกับทุกคน

หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ความเป็นธรรมให้เกิดกับทุกคน

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของเพื่อสมาชิก จะนำคำแนะนำไปพิจารณาและหารือในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไปครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ความเป็นธรรมให้เกิดกับท.. 2018-09-26 17:49:45 
0584

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : ความเป็นธรรมให้เกิดกับทุกคน

หัวข้อกระทู้ :ความเป็นธรรมให้เกิดกับทุกคน

เรียนคณะกรรมการฯทุกท่าน การพิจารณาไปร่วมศึกษดูงาน ให้พิจารณาตามกฎเกณฑ์กติกาที่ตั้งไว้  เนื่องจากใช้เงินสมาชิกทุกคน ให้ทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกัน ไม่ใช่ให้อภิสิทธิ์คนใดคนหนึ่ง  

                              นายสุชาติ  ฉิมรักษ์  

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ระบบสอบถามข้อมูลสมาช.. 2018-03-09 20:21:44 
bee

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก ขอรหัสผ่านได้ที่ไหนครับ

หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก ขอรหัสผ่านได้ที่ไหนครับ

smiley   ขอบคุณครับ         

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:สอบถามเกี่ยวกับทุนสง.. 2017-01-17 20:25:50 
จิรพงษ์

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : สอบถามเกี่ยวกับทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

หัวข้อกระทู้ :ตอบ:สอบถามเกี่ยวกับทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

ต้องนอน รพ. ไม่น้อยกว่า 3 คืนครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:สอบถามเกี่ยวกับทุนสง.. 2016-01-20 15:29:31 
บัญชา

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : สอบถามเกี่ยวกับทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

หัวข้อกระทู้ :ตอบ:สอบถามเกี่ยวกับทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

ได้ครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :สอบถามเกี่ยวกับทุนสงเคร.. 2016-01-20 10:27:53 
สาย

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : สอบถามเกี่ยวกับทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

หัวข้อกระทู้ :สอบถามเกี่ยวกับทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

สอบถามเกี่ยวกับทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกที่ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล กรณีนอนโรงพยาบาลเพื่อคลอดบุตรสามารถใช้สิทธิได้หรือไม่

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ฉุกเฉิน .. 2015-09-28 13:08:51 
อำพล แก้วเกื้อ รองประธานฯ คนที่ 1

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : ฉุกเฉิน

เรียนสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เคารพ

การกำหนดวงเงินกู้ของสหกรณ์ กำหนดโดยใช้หลักการหลายอย่าง ประกอบกัน ได้แก่

1.ภาวะสถานะการเงินของสหกรณ์ เงินที่สหกรณ์ไกู้จากแหล่งเงินภายนอก เทียบกับ เงินหุ้น  +เงินฝาก+เงินทุนสำรอง  สหกรณ์ฯยังต้องพึงแหล่งเงินภายนอกสูงมาก และการกู้จากแหล่งภานยอก ได้ประมาณ 1.5 เท่า ของหุ้นทั้งหมดของสมาชิก+ทุนสำรอง ทำให้มีข้อจำกัดในการให้บริการสมาชิก คือ มีเงินจำกัด จึงต้องแบ่งๆกันไป เลยต้องกหนดวงเงินกู้ คนละไม่เกิน 2,000,000.-บาท

2. เงินกู้ฉุกเฉินเป็นการให้บริการเงินกู้ที่ผอนระยะสั้น  หากขยายวงเงินมากเกินต้องผ่อนนาน  จะกลายเป็นเงินกู้ระยะยาว (สามัญ หรือพิเศษ)สหกรณ์ ก็มีเกณฑ์มาตรฐานที่ควบคุมกำกับจาก ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการณ์สหกรณ์ ทำให้ไม่สามารถกำหนดได้มากกว่านี้

3.สมาชิกจะใช้วงเงินกู้เกิน 2,000,000.-บาท ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะระเบียบฯกำหนดไว้อย่างนั้น ถ้าจะดำเนินการต้องแก้ระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อสมาชิกทราบ

 

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ฉุกเฉิน .. 2015-09-10 10:01:14 
jj

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : ฉุกเฉิน

1. ยอดรวมเงินกู้ทุกสัญญาไม่เกิน 2,000,000  เห็นด้วย  แต่อยากให้ เงินกู้แบบ ฉุกเฉิน แยกออกจากยอดรวม ได้หรือไม่

2. หากแยกไม่ได้  ให้ปรับเพิ่เพดานเงินกู้อีกได้หรือไม่  

3.  กรณีสมาชิกมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้อง  แต่ยอดเงินกู้เต็ม  2,000,000  ขอปรับเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะราย)  ได้หรือไม่

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ระบบสอบถามข้อมูลสมาช.. 2015-07-23 22:55:39 
พิลือ เขียวแก้ว (กรรมการ)

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก ขอรหัสผ่านได้ที่ไหนครับ

หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก ขอรหัสผ่านได้ที่ไหนครับ

ติดต่อขอรับรหัสผ่านใหม่ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:การเปิดบัญชีออมทรัพย.. 2015-06-23 13:18:29 
siriya
JOINED: 2014-10-27 10:20:34
ตอบกระทู้: 1
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : การเปิดบัญชีออมทรัพย์ พิเศษ

หัวข้อกระทู้ :ตอบ:การเปิดบัญชีออมทรัพย์ พิเศษ

สมาชิก 1 คน สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษได้ 3 บัญชีเพื่อบุคคลในครอบครัวค่ะsmileysmiley

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:อยากให้สหกรณ์ปรับปรุ.. 2015-06-16 13:58:40 
member

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : อยากให้สหกรณ์ปรับปรุงเวปไซต์ตรงไหนบ้างครับ

หัวข้อกระทู้ :ตอบ:อยากให้สหกรณ์ปรับปรุงเวปไซต์ตรงไหนบ้างครับ

การตอบคำถาม ผ่านเว็บบอร์ด ควรรวดเร็ว และครอบคลุมคำถาม เพราะบางครั้งสมาชิกไม่รู้ก็สามารถตอบเพิ่มเติมได้

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :การเปิดบัญชีออมทรัพย์ พิ.. 2015-06-16 13:56:17 
สมา

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : การเปิดบัญชีออมทรัพย์ พิเศษ

หัวข้อกระทู้ :การเปิดบัญชีออมทรัพย์ พิเศษ

การเปิดบัญชีออมทรัพย์ พิเศษ  สามารถเปิดได้กี่บัญชี ต่อ 1 สมาชิก

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :อยากให้สหกรณ์ปรับปรุงเว.. 2015-05-22 10:12:09 
jirapong

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : อยากให้สหกรณ์ปรับปรุงเวปไซต์ตรงไหนบ้างครับ

หัวข้อกระทู้ :อยากให้สหกรณ์ปรับปรุงเวปไซต์ตรงไหนบ้างครับ

อยากให้สหกรณ์ปรับปรุงเวปไซต์ตรงไหนบ้างครับ ช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยรับ

ขอบคุณครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์.. 2015-05-27 09:01:57 
Ggy888

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

รอผู้รู้มาตอบ คำถามน่าสนใจมากๆเลยครับ  

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :สอบถาม.. 2013-06-27 16:16:16 
siri

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : สอบถาม

มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแล้ว สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำได้อีกหรือไม่

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์.. 2013-02-04 15:00:23 
สมาชิก

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์ ร้อยละ  7.25 ต่อปี แพงเกินไปหรือไม่

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :สอบถามบัญชีเงิน.. 2012-09-05 20:52:39 
si.

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : สอบถามบัญชีเงิน

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกทั่วไป เปิดได้กี่บัญชี/คน

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เปิดได้กี่บัญชี/คน

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก ข.. 2012-06-13 10:09:57 
สมาชิกคนหนึ่ง

บุคคลทั่วไป
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก ขอรหัสผ่านได้ที่ไหนครับ

หัวข้อกระทู้ :ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก ขอรหัสผ่านได้ที่ไหนครับ

ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์ ขอ Username และ Password ได้ที่ไหนครับ 

ขอบคุณครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ปัญหาการแสดงผลของเว็บไซ.. 2012-06-06 22:31:54 
admin
JOINED: 2012-05-03 21:59:17
ตอบกระทู้: 2
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ปัญหา-ข้อเสนอแนะ
กระทู้ : ปัญหาการแสดงผลของเว็บไซด์กับ Internet Explorer 6

หัวข้อกระทู้ :ปัญหาการแสดงผลของเว็บไซด์กับ Internet Explorer 6

การแสดงผลของเว็บไซด์อาจจะแสดงผลผิดเพี้ยนไปบ้าง แสดงผลไม่ตรงตามที่ออกแบบไว้
รวมไปถึงพวกคำสั่ง css javascript ajax ด้วย ที่ทำให้ฟังก์ชั่นการทำงานบางอย่าง 
ไม่สามารถใช้งานได้

ตัว IE6 ไม่มีตัวกรองเรื่องไวรัส เพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้ IE 6 จะมีโอกาสติดไวรัสได้ง่ายกว่า
ลองสังเกตดู ถ้าใช้ IE ที่สูงกว่า IE 6 หรือ Web Browser ตัวอื่นๆ จะมีการเตือน
เรื่องการเข้าเว็บไซต์ที่เสี่ยงอันตรายซึ่งจะเป็นการป้องกันไวรัสเข้าเครื่องเราได้ส่วนหนึ่งด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ CLICK !!
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :คำแนะนำและข้อตกลงการโพส.. 2012-06-06 22:28:30 
admin
JOINED: 2012-05-03 21:59:17
ตอบกระทู้: 2
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : ทั่วไป
กระทู้ : คำแนะนำและข้อตกลงการโพสข้อความในเว็บไซต์

หัวข้อกระทู้ :คำแนะนำและข้อตกลงการโพสข้อความในเว็บไซต์

กฎ กติกา มารยาท ในการโพส
1. ห้ามโพสต์ภาพหรือข้อความที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม ผิดกฏหมาย ผิดศิลธรรม พาดพิงให้ผู้หนึ่งผู้ใดเกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง รวมถึงการโพสต์ภาพหรือข้อความที่อาจก่อให้เกิดความตระหนกตกใจ สื่อความหมายคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คณะ หรือใช้พื้นที่เว็บเพื่อกระทำการในลักษณะอื่นใดที่อาจเป็นภัยต่อสังคม หรือความมั่นคงของประเทศ
2. ห้ามโพสต์ภาพหรือข้อความทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการประกาศซื้อ-ขาย ให้การสนับสนุน แนะนำแหล่งซื้อ-ขายสิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด หากตรวจพบจะทำการลบกระทู้หรือคำตอบทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อมทำ การระงับไอพีผู้นั้นตลอดไป
 

คำแนะนำในการใช้งานกระดานข่าว 

- ควรจัดตัวอักษรเพื่อง่ายต่อการอ่าน เช่น เว้นวรรค, ขึ้นบรรทัดใหม่ เพื่อให้ผู้อ่าน สามารถอ่านได้ง่าย 
- เพื่อง่ายต่อการใช้งาน การเพิ่มกระทู้ จะไม่มีระบบ Login หรือ ระบบสมาชิก หรือระบบแก้ไขข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น ดังนี้ผู้ประกาศควรตรวจสอบข้อความให้ดีก่อนโพส เพราะโพสแล้วไม่สามารถ แก้ไขได้ 
- ถ้าท่านโพสกระทู้หรือประกาศซ้ำ ทางเราต้องลบกระทู้ของท่าน ให้เหลือเพียงข้อเดียว โดยคงกระทู้ใหม่ล่าสุดไว้

หากผู้ดูแลพบข้อความที่ไม่เหมาะสมจะทำการลบข้อความนั้นทันที
ขอความร่วมมือด้วยนะคะ

IP Logged
หน้า #