ภาพกิจกรรม - โครงการ "สร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา "

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง นำโดย นายประจวบ รามณีย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ นักเรียน และชาวบ้าน จัดโครงการ "สร้างบ้านปลา อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ เพื่อฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา " เพื่อถวายเป็นราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ พื้นที่ทะเลสาบสงขลา บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านบางขวน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

img_0308
img_0311
img_0328
img_0331
img_0332
img_0335
img_0337
img_0357
img_0367
img_0372
img_0379
img_0382
img_0384
img_0399
img_0403
img_0411
img_0413
img_0415
img_0416
img_0418
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 3