ภาพกิจกรรม - โครงการสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพเสริมสำหรับสมาชิกประจำปี 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดโครงการสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพเสริมสำหรับสมาชิก ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "ไลฟ์สดปลดหนี้ และเทคนิคการเปิดร้านค้าออนไลน์ให้รวย" ณ ห้อง Siva 4 โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2