ภาพกิจกรรม - วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุงจำกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
img_8488
img_8489
img_8490
img_8491
img_8492
img_8493
img_8495
img_8496
img_8497
img_8498
img_8500
img_8502
img_8503
img_84961
 
จำนวนที่จะแสดง