[กระดานสนทนา]

เข้าระบบ
ปัญหาการแสดงผลของเว็บไซด์กับ Internet Explorer 6   โดย  เมื่อ 2012-06-06 22:31:54
 หัวข้อกระทู้ :การจ่ายเงินกู้สหกรณ์สาธ.. 2019-07-10 14:55:13 
1076

บุคคลทั่วไป
หัวข้อกระทู้ :การจ่ายเงินกู้สหกรณ์สาธารณสุขพัทลุง

เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญสหกรณ์สาธารณสุขพัทลุง

          เนื่องด้วยข้าพเจ้า นางเนตรชนก คงชู สมาชิกสหกรณ์เลขที่ 1076 ได้ยื่นขอกู้สามัญเมื่อเดือน มิถุนายน 2562 ผ่านอนุมัติจากกรรมการแล้ว และได้ยื่นเอกสารครบเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ และประสานความเรียบร้อยยืนยันเอกสารว่าครบและถูกต้องหรือไม่ เมื่อวันที่  5 กรกฎาคม 2562 จนท.แจ้งกลับมาเอกสารครบแล้ว และตามข้อตกลงสหกรณ์จะอนุมัติจ่ายเงินให้ภายใน 3 วันทำการ และเมื่อครบ 3 วันทำการ  ( 8 กรกฏาคม 2562 ) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบจากธนาคารกรุงไทย ยังไม่มีการจ่ายเงินกู้  จึงไปประสานที่เคาร์เตอร์ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ที่สำนักงาน ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เจ้าหน้าที่สินเชื่อแจ้งว่า เอกสารอยู่หน้าห้องผู้จัดการ รอการเซนต์อนุมัติ จึงกลับมายังบ้านพัก และได้ไปตรวจสอบ เวลา 20.00 น. ที่ธนาคารกรุงไทย พบว่ายังไม่มีการจ่ายเงิน จึงแจ้งเหตุการณ์ดั่งกล่าวกับท่านประธานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องถึงความล่าช้าของกระบวนการกู้เงินของสหกรณ์ สธ.พท.ดังกล่าวเพื่อการปรับปรุง เรื่องความล่าช้า ของเจ้าหน้าที่ด้วยคะ

                                                                       นางเนตรชนก คงชู

IP Logged
หน้า #