[กระดานสนทนา]

เข้าระบบ
ปัญหาการแสดงผลของเว็บไซด์กับ Internet Explorer 6   โดย  เมื่อ 2012-06-06 22:31:54
 หัวข้อกระทู้ :ฉุกเฉิน .. 2015-09-10 10:01:14 
jj

บุคคลทั่วไป

1. ยอดรวมเงินกู้ทุกสัญญาไม่เกิน 2,000,000  เห็นด้วย  แต่อยากให้ เงินกู้แบบ ฉุกเฉิน แยกออกจากยอดรวม ได้หรือไม่

2. หากแยกไม่ได้  ให้ปรับเพิ่เพดานเงินกู้อีกได้หรือไม่  

3.  กรณีสมาชิกมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้อง  แต่ยอดเงินกู้เต็ม  2,000,000  ขอปรับเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะราย)  ได้หรือไม่

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ฉุกเฉิน .. 2015-09-28 13:08:51 
อำพล แก้วเกื้อ รองประธานฯ คนที่ 1

บุคคลทั่วไป

เรียนสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เคารพ

การกำหนดวงเงินกู้ของสหกรณ์ กำหนดโดยใช้หลักการหลายอย่าง ประกอบกัน ได้แก่

1.ภาวะสถานะการเงินของสหกรณ์ เงินที่สหกรณ์ไกู้จากแหล่งเงินภายนอก เทียบกับ เงินหุ้น  +เงินฝาก+เงินทุนสำรอง  สหกรณ์ฯยังต้องพึงแหล่งเงินภายนอกสูงมาก และการกู้จากแหล่งภานยอก ได้ประมาณ 1.5 เท่า ของหุ้นทั้งหมดของสมาชิก+ทุนสำรอง ทำให้มีข้อจำกัดในการให้บริการสมาชิก คือ มีเงินจำกัด จึงต้องแบ่งๆกันไป เลยต้องกหนดวงเงินกู้ คนละไม่เกิน 2,000,000.-บาท

2. เงินกู้ฉุกเฉินเป็นการให้บริการเงินกู้ที่ผอนระยะสั้น  หากขยายวงเงินมากเกินต้องผ่อนนาน  จะกลายเป็นเงินกู้ระยะยาว (สามัญ หรือพิเศษ)สหกรณ์ ก็มีเกณฑ์มาตรฐานที่ควบคุมกำกับจาก ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการณ์สหกรณ์ ทำให้ไม่สามารถกำหนดได้มากกว่านี้

3.สมาชิกจะใช้วงเงินกู้เกิน 2,000,000.-บาท ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะระเบียบฯกำหนดไว้อย่างนั้น ถ้าจะดำเนินการต้องแก้ระเบียบฯ

จึงเรียนมาเพื่อสมาชิกทราบ

 

IP Logged
หน้า #