ภาพกิจกรรม - โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ,สหกรณ์ออมทรัพย์ตำราจภูธรราชบุรี จำกัด ,สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด

38
39
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 3 จาก 3