ภาพกิจกรรม - โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ,สหกรณ์ออมทรัพย์ตำราจภูธรราชบุรี จำกัด ,สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำกัด

19-3
19
20-1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 3