ภาพกิจกรรม - วันที่ 1 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประจำปี 2561

วันที่ 1 กันยายน 2561 นำโดย นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดที่ 23 และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประจำปี 2561

40498225_933356766865888_7456410280688353280_n
40502484_933355786865986_1222685706367795200_n
40502495_933395790195319_7131415933670653952_n
40506397_933395780195320_1892537614829879296_n
40510040_933356303532601_8944770994560565248_n
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 2