ภาพกิจกรรม - วันที่ 1 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประจำปี 2561

วันที่ 1 กันยายน 2561 นำโดย นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดที่ 23 และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด ประจำปี 2561

40391326_933356843532547_4633288896472416256_n
40421240_933356806865884_5659942455680696320_n
40430481_933356376865927_4349795710334402560_n
40433190_933356743532557_6647600499275071488_n
40433205_933395626862002_4651850516765081600_n
40435629_933356666865898_8471039073929134080_n
40436327_933356530199245_1683706091466129408_n
40446519_933356893532542_8249259753176301568_n
40452042_933395636862001_763577724177481728_n
40455446_933495856851979_6523223301559418880_n
40458156_933355873532644_1119259367711965184_n
40458157_933395940195304_1746008414615502848_n
40463917_933356866865878_1326855791625371648_n
40464801_933495850185313_4555323523379232768_n
40466547_933356523532579_4337126935495704576_n
40475441_933355946865970_4690620525121110016_n
40478463_933356146865950_3164087073929953280_n
40479993_933356360199262_5894619099366948864_n
40480792_933356716865893_4190082214651756544_n
40482574_933356470199251_1416664081770741760_n
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 2