ภาพกิจกรรม - สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณปัญญาพร แดงช่วง สังกัด โรงพยาบาลปากพะยูน
29855907_2114445448572600_174925491_n
 
จำนวนที่จะแสดง