ภาพกิจกรรม - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561
dsc_0001
dsc_0004
dsc_0007
dsc_0010
dsc_0012
dsc_0013
dsc_0014
dsc_0015
dsc_0019
dsc_0020
dsc_0037
dsc_0039
dsc_0041
dsc_0043
dsc_0045
dsc_0048
dsc_0057
dsc_0058
dsc_0060
dsc_0061
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 1 จาก 6