ภาพกิจกรรม - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด นำโดย นายสิทธิชัย ชูประดิษฐ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ”
28167298_804158403119059_887605388100872973_n
28167763_804158489785717_6689861932568443972_n
28168613_804158856452347_4345932212462100618_n
28276267_804158353119064_6683217757611679327_n
28276490_804158349785731_8805039356373289359_n
28276795_804158523119047_1182374645476120658_n
28377457_804158413119058_8441451320423579039_n
28378932_804158526452380_7738814891679985683_n
 
จำนวนที่จะแสดง